ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΚΤΟΜΗ PTK

eyerobotica

ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΚΤΟΜΗ PTK

Η φωτοθεραπευτική κερατεκτομή εφαρμόζεται για θεραπευτικούς σκοπούς στον κερατοειδή. Είναι μια επιπλέον χρήση του Excimer Laser με την οποία γίνεται απόξεση στην επιφάνεια του κερατοειδή για τη θεραπεία πρόσθιων θολεροτήτων. Οι θολερότητες αυτές συνήθως είναι αποτέλεσμα τραυματισμού, φλεγμονών ή/και αγνώστου αιτιολογίας.

Η μέθοδος απαιτεί επίσης προεγχειρητική μελέτη του ασθενή για την εκτίμηση της έκτασης και του βάθους της θολερότητας.

Θεσσαλονίκη Ανατολικά

Θεσσαλονίκη Δυτικά