ΜΕΘΟΔΟΣ LASIK (LASER IN SITU KERATOMILEUSIS)

eyerobotica

ΜΕΘΟΔΟΣ LASIK (LASER IN SITU KERATOMILEUSIS)

Η μέθοδος LASIK είναι μια χειρουργική επέμβαση η οποία διενεργείται σε δυο στάδια. Πρώτα με ένα ειδικό Laser ανασηκώνεται ένας λεπτός κρημνός του κερατοειδή. Έπειτα, ένα δεύτερο μηχάνημα, το Excimer Laser αλλάζει την καμπυλότητα του κερατοειδή για να διορθώσει το διαθλαστικό σφάλμα.lasika

Ο κρημνός επανατοποθετείται και κλείνει χωρίς ραφές μετά από λίγα λεπτά.

Οφθαλμικές σταγόνες ενσταλάζονται στο μάτι για να διευκολύνουν τη θεραπευτική διαδικασία.

Η αποκατάσταση της όρασης είναι χαρακτηριστικά γρήγορη και υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου μετεγχειρητική ενόχληση. Η αντικατάσταση των κλασσικών μικροκερατόμων με τους νεότερους Laser μικροκερατόμους, οδήγησε στη χρήση του διεθνούς όρου ‘Femto LASIK.’

 

ΜΕΘΟΔΟΣ LASIK XTRA (LASER IN SITU KERATOMILEUSIS EXTRA)

Σε περιπτώσεις ασθενών με υψηλούς βαθμούς ή οριακό πάχος κερατοειδούς για LASIK εφαρμόζεται η τεχνική LASIK XTRA. Με αυτή μπορούμε να διορθώσουμε την αμετρωπία που υπάρχει, αλλά παράλληλα να σταθεροποιήσουμε τον κερατοειδή για να ελαχιστοποιήσουμε την απίθανη περίπτωση της μετεγχειρητικής εκτασίας.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την πραγματοποίηση της κλασσικής μεθόδου Lasik, πριν επανατοποθετήσουμε τον κερατοειδικό κρημνό (flap) ενσταλάζουμε σταγόνες ριβοφλαβίνης για 90 sec και στη συνέχεια, τοποθετούμε τον κρημνό στη θέση του και ακτινοβολούμε τον κερατοειδή για άλλα 90 sec με υπεριώδες φως.

Θεσσαλονίκη Ανατολικά

Θεσσαλονίκη Δυτικά